Nova campanya

20/07/2024 PER LA VALL

Sota la premisa de potenciar la Vall i els seus diversos atractius, l´associació ha treballat amb una campanya que consta de 20 spots, en el que es vol mostrar tot el teixit productiu de la Vall i a la vegada fer-ho de forma singular, amb uns objectius clars

1- Promoure i potenciar la Vall de Camprodon com un territori segur i ideal per fer front al covid: tant per estar protegits d´ell com recuperar-se d´ell, en totes les diverses necessitats de recuperació.

2- Empoderar el teixit productiu de la Vall des del punt de vista de servei i atenció a les persones i no des del punt de visat de fer diners.​

3- Restablir els lligams o relacions que hagin pogut quedar malmeses entre vallcamprodonins autòctons i vallcamprodonins d´adopció ( 1era i 2ona residència).​

4- Posar en valor tots els atractius que té la Vall que la fan un territori ideal per viure-hi en totes les seves vessants de vida: viure-hi sempre, viure-hi amb familia, viure-hi els caps de setmana, viure-hi en diferents èpoques, viure-hi de jubilat, viure-hi en època adulta, viure-hi treballant, viure-hi com a joventut, etc.​

Amb aquest 4 punts es busca aconseguir: que vingui a viure persones, que ens visitin, que s´estableixin com a segona residència, que vinguin turistes, etc..., en resum que la Vall de Camprodon es posicioni com un territori ideal per a totes els registres de persones de la nostra societat actual.
Resum de l´activitat:Pots veure la resta de vídeos aquí