Producció i elaboració pròpia d'embotits

CARNISSERIA PAIRÓ (Carnisseria Pairó)

Descripció:
Producció i elaboració pròpia d'embotits