Producció i elaboració pròpia d´embotits

CARNISSERIA PAIRÓ (Carnisseria Pairó)

Descripció:
Producció i elaboració pròpia d´embotits