BUTLLETINS INFORMATIUS


Butlletí Informatiu num 11 Associació de Comerç i Turisme de Camprodon 2009-10-11 ACTUACIONS INCLOSES EN EL PROJECTE 2009  Modernitzar i actualitzar el logotip,...
Butlletí Informatiu num 10 ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON Dimecres, 1 de Desembre de 2010 Benvolguts associats, Ens dirigim un cop més a tots, per tal...
Butlletí Informatiu num 9  ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON    ...
Butlletí Informatiu num 8 ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON Dilluns, 26 de Juliol del 2010 Benvolguts Associats, L’Associació de Comerç i...
Butlletí Informatiu num 7 ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON Dijous, 28 de Juliol del 2010 Benvolguts associats, L’Associació de Comerç i Turisme de...
Butlletí informatiu num 6 ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON Camprodon, 07 de Juny del 2010 Benvolguts associats: Tal i com us vàrem...
Butlletí Informatiu num 5 ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON                                                                       ...
Butlletí Informatiu num 4  ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE...
Butlletí Informatiu num 3 ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON Camprodon, 10 de...
Butlletí Informatiu num 2        ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON Benvolgut associat: A continuació, l’informem de la següent nota de premsa on es publica la...
Butlletí Informatiu num 1 ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON Benvolgut associat: La Junta de l’Associació de Comerç i Turisme de Camprodon ( ACTC) et dóna la...