Termini subvencions

15/06/2022 2022

DEMÀ S´OBRE EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS A LES SUBVENCIONS 2022 EN L´ÀMBIT DEL COMERÇ, ELS SERVEIS I LA MODA DEL CCAM.

Noves subvencions al comerç, la restauració i serveis a Catalunya
1.-Programa de suport al procés de transformació digital de les empreses

Objectiu:

Facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses comercials, de forma que augmentin la competitivitat, tant d´aquestes com de les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Contribuir a fomentar nous models de negoci, basats en l´omnicanalitat i en la millor experiència de compra possible per als consumidors i consumidores, creant estratègies que integrin botiga física i online.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d´adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l´era post-Covid19.

Beneficiaris:

Autònoms i empreses que tinguin, com a mínim, un establiment a peu de carrer a Catalunya en algun dels sectors següents:

1- Comerç minorista de venta al detall (tot tipus d´establiment).

2- Serveis de tallers mecànics, fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d´estètica i bellesa, bars i cafeteries, restaurants i empreses de menjar preparat i càtering.

3- Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Queden exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Requisits:

L´empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

Inversió mínima 1.000 euros.

Realitzat per autònoms o empreses proveïdores especialitzades.

Data límit realització del projecte: 31 de desembre de 2022.

Les solucions tecnològiques (ecommerce, web, APPS, cartellera digital) han d´estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

Accions subvencionables:

Web personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, màrqueting digital, xarxes socials, formació en màrqueting digital, ecommerce (recollida al punt de venda), digitalització del punt de venda, projecte d´estratègia digital 360º, projectes i estudis de consultoria digital per a l´assessorament especialitzat.

En cap cas es subvencionaran màquines de gestor de cobrament en efectiu (TPV), ni solucions ofimàtiques, ni sistemes operatius, Office o similars, ordinadors, tauletes, impressores de sobretaula, càmeres fotogràfiques, sessions fotogràfiques, etc.

Quantia de la subvenció:

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Procediment de concessió:

Per concurrència competitiva (puntuació).

Termini sol·licitud:

El termini de presentació s´inicia a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

2.-Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Objectiu:

Subvencionar apertures i reformes de locals durant l´any 2022 i dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. També es vol garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l´atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d´establiments amb un grau d´antiguitat o parades de mercats municipals.

Àmbit 1:

Recuperació dels locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals) i de l´ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2:

Reforma o millora d´establiments comercials i serveis on el sol·licitant n´acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys i parades de mercats no sedentaris (on el sol·licitant n´acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

Beneficiaris:

Autònoms i empreses que tinguin, com a mínim, un establiment a peu de carrer a Catalunya en algun dels sectors següents:

1- Comerç minorista de venta al detall (tot tipus d´establiment).

2- Serveis de tallers mecànics, fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d´estètica i bellesa, bars, restaurants, empreses de menjar preparat i serveis de lloguer d’esquís.

3- Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Requisits:

Inversió mínima: 2.000 euros.

Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros.

Àmbit 2: Botigues i parades de mercat municipal amb antiguitat de com a mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris (acceptant la possibilitat d´acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d´un familiar de fins a 2on grau).

Despeses subvencionables:

Àmbit 1: Derivades de la compra, lloguer, traspàs o concessió + despeses d’obertura (obres....)

Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària)

Quantia de la subvenció:

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Procediment de concessió:

Per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins l´exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent i com a màxim fins al 31 de desembre de l´any de publicació de la convocatòria.

Termini sol·licitud:

El termini de presentació s´inicia a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

ALTRES SUBVENCIONS:

Moda:

- Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.

- Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

Artesania:

- Programa per al creixement i competitivitat de l´empresa artesana.

Entitats:

- Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda.

MOLT IMPORTANT: El programa 2 va per concurrència directa, això és, qui primer presentar la sol·licitud, primer se li atorga l´ajut fins a exhaurir els pressupost del programa. Cal anar molt ràpids a partir del moment que s´obra el termini de presentació de sol·licituds.

AQUÍ TROBAREU A ON ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS I TOTA LA INFORMACIÓ AL RESPECTE.

I com sempre, per qualsevol comentari, proposta, aportació, crítica...; estem a la vostra disposició als canals de contacte habituals: xjunca@economistes.com o bé al mòbil 609546303.

Des de l´entitat seguim treballant per vosaltres i per la Vall de Camprodon. Us desitgem que la nova normalitat vagi sent una realitat i aquest 2022 comencem a recuperar-nos de la pandèmia.
LA MARCA DE TERRITORI DE LA VALL DE CAMPRODON. TRENET TURÍSTIC NOVA MARCA TERRITORI TICKETS TRENET Veure galería