Al bell mig de la vila, l´Hotel Camprodon, construït el 1914, manté el seu estil neoclàssic-modernista totalment reformat. Oferint als seus clients un acurat ambient familiar.

HOTEL CAMPRODON

Descripció:
Al bell mig de la vila, l´Hotel Camprodon, construït el 1914, manté el seu estil neoclàssic-modernista totalment reformat. Oferint als seus clients un acurat ambient familiar.