Producció i elaboració pròpia d'embotits.

CARNISSERIA EL PONT(Eva Solano Recio)

Descripció:
Producció i elaboració pròpia d'embotits.