Producció i elaboració pròpia d'embotits.

CARNISSERIA COLOM

Descripció:
Producció i elaboració pròpia d'embotits.