Producció i elaboració pròpia d´embotits.

CARNISSERIA COLOM

Descripció:
Producció i elaboració pròpia d´embotits.